Nová akcia

18.08.2010 13:16

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.