Informácie pre návštevníkov

18.08.2010 13:17

1.6.2009 - vychádza básnický debut "Štyri sezóny básne", ilustr. Kamila Štyráková, vydavateľ: Oravská rozvojová agentúra